Facebook Twitter Google Maps E-mail RSS
formats

Familie Carnaval bij SV Brunssum!

Zet het op tijd in jullie agenda’s!
 
Familie-Carnaval bij SV Brunssum op zondag 19 februari 2017!
Aanvang 13.00u.
Locatie: kantine
 
Wie worden er de nieuwe jeugd- en senioren- prins(es) en/of prinsenpaar?
 
Met oa. diverse artiesten, bezoek van stadsprinsenpaar van Brunssum Ado 1e & Wendy 1e van CV Edelweiss.
Eveneens zullen er nog meerdere verenigingen onze club aandoen.
 
Zorg dat je erbij bent tijdens deze knotsgekke middag! ALAAF!
 
formats

Oprichtingsfeestavond vrijdag 20 januari

Aanstaande vrijdag is de jaarlijkse oprichtingsfeestavond “87 jarig bestaansfeest” in de kantine. 

DJ Ignace zal de muzikale omlijsting verzorgen.

Aanvang 20.30u

Hopelijk weer vele van jullie te zien om er een geweldige avond van te maken.

Bestuur SV Brunssum

 
formats

Winterstop programma selectie seizoen 2016-2017

Klik hier voor het winterstop programma van de selectie 

 
formats

Fijne feestdagen!

Het bestuur van SV Brunssum wenst alle leden, supporters, donateurs, sponsoren en een ieder die SV Brunssum een warm hart toedraagt, een fijne jaarwisseling en een sportief, maar vooral gezond 2017!!!

We zien u graag op onze drukbezochte en welbekende nieuwjaarsreceptie op zondag 01 januari 2017.

DJ & entertainer Mike Trevor zal, na het succes van voorgaande jaren, wederom zorgen voor de muzikale omlijsting.

Hopelijk weer velen jullie te zien om gezamenlijk het glas heffen op een sportief 2017!

Aanvang 14.00u

Bal Hoog!

 
formats

Verhoging contributie per 01 januari 2017

Geacht spelend lid,

Na ruim 10 jaar geen contributieverhoging meer te hebben uitgevoerd, is na het voorstel van het bestuur tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering d.d. 2 december 2016 en na akkoord bevinding van de aanwezige leden het besluit genomen om de contributie van de spelende leden m.i.v. 1 januari 2017 te verhogen.

Overzicht te betalen contributie per 1 januari 2017:

  • Spelend heren senior lid(vanaf 18 jaar) € 12,50 per maand
  • Spelend dames senior lid(vanaf 18 jaar) € 12,50 per maand
  • Spelend jeugdlid dames en heren(tot 18 jaar) € 7,50 per maand
  • Spelend lid Veteranen € 12,50 per maand
  • Niet spelend lid jeugd en senioren € 5,00 per maand(ongewijzigd)

Gelezen bovenstaande verzoeken wij de betreffenden die de contributie via een periodieke opdracht (PO, dus niet een incasso)) aan ons betalen, dit via hun bank of computer per omgaande zelf te wijzigen. Diegenen die ons een incasso goedkeuring hebben gegeven om de contributie te innen, hoeven verder niets te doen. De penningmeester zal het te innen bedrag vanzelf aanpassen.

Verder delen wij u mede dat het bestuur een strenger beleid inzake de te betalen contributie gaat hanteren. Spelers die een achterstand van 3 maanden en meer hebben, wordt een speelverbod opgelegd totdat men aan de financiële verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Voor het treffen van een betalingsregeling of hoe u dient te betalen, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, t.w. Ralph Offermans, 06-20826598, offermans.ralph@gmail.com.

Om een zo up to date mogelijke ledenadministratie te kunnen voeren, verzoeken wij u vriendelijk om z.s.m. uw emailadres en telefoonnummer (verplicht door KNVB bij m.n. spelende leden) aan onze secretaris door te geven(zie gegevens in de kop van de brief). Van velen is dit niet bij ons bekend.

Het bestuur wenst u en de uwen prettige kerstdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2017 toe.

Bal Hoog!

Bestuur SV Brunssum

 
© SV Brunssum