• - PERSBERICHT -

  De Gemeente Brunssum is in overleg getreden met de vier voetbalverenigingen die Brunssum rijk is, namelijk: B.S.V. Limburgia, R.K.V.V. De Leeuw, S.V. Langeberg én S.V. Brunssum. Dit naar aanleiding van de persconferentie van Premier Rutte d.d. 21-04-2020 omtrent verruiming van de opgelegde beperkingen inzake sporten op buitensportaccommodaties

  De vier genoemde voetbalverenigingen werken, in nauwe samenwerking én overleg met de Gemeente Brunssum, het Protocol verantwoord sporten voor jeugd t/m 12 jaar verder uit, specifiek op ieders vereniging én locatie.

  Voor de jeugd tussen de leeftijd van 13 jaar en 18 jaar zijn we tot het besluit gekomen om de trainingen dit lopende seizoen niet te hervatten, gezien de 1,5 meter afstand hierin niet te waarborgen is.

  De intentie is om op maandag 11 mei 2020 voor één week een pilot te draaien bij alle genoemde verenigingen,

  waarna er op maandagmiddag 18 mei een evaluatiegesprek plaats vind op het Gemeentehuis. Indien leden, vrijwilligers én ouders zich goed aan het geldende protocol gehouden hebben en hieraan dus optimaal de medewerking verleend hebben.

  Is de vervolgstap om de accommodaties, onder het geldende protocol te openen tot 15 juni 2020.

  Tot 11 mei 2020 blijven echter de opgelegde beperkingen gehandhaafd en vragen wij jullie begrip en medewerking

  Gezamenlijk persbericht gemeente Brunssum en de 4 Brunssumse voetbalclubs. 2

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide