• BROER SMID

  Zondag ontvingen wij het droevige bericht dat op 92-jarige leeftijd ons Erelid de heer
  Broer Smid helaas van ons is heengegaan.

  Broer is bijna 80 jaar lid van onze vereniging geweest. Ten tijde van zijn lidmaatschap was hij speler van het 1e, grensrechter, leider en bestuurslid. Als er iets voor de club geregeld moest worden, was Broer altijd paraat. Je deed dan ook nooit tevergeefs een beroep op hem als de handen uit de mouwen gestoken dienden te worden.

  De titel Erelid, die hij welverdiend kreeg, droeg hij dan ook met trots.

  We zullen ons Broer dan ook herinneren als iemand die hart voor zijn vereniging had en op zijn tijd van een verzetje hield. De vele grappen grollen zullen altijd in ons geheugen gegrift staan.

  Broer, moge jij rusten in vrede.

  Wij hopen dat de nabestaanden, familie, vrienden en al diegenen die jou een warm hart toe droegen de kracht vinden dit grote verlies te dragen.

  Bestuur en leden van SV Brunssum,

  Namens deze,

  Frans Kempen(voorzitter)