• Algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020.

   

  Brunssum 12-09-2020

   

  Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 16 Oktober as. Inachtneming van de covid-19 regels die dan gelden.

   

  Locatie: Grand Café Fratelli Kerkstraat 274 te Brunssum.

  Aanvang: 20:00u.

   

  De volgende agendapunten zullen in behandeling worden genomen:

  1. Notulen vorige Algemene ledenvergadering.
  2. Binnen gekomen stukken.
  3. Jaarverslag Secretaris.
  4. Publicatie Financiële gegevens.
  5. Rapport kascontrolecommissie.
  6. Verkiezing voorzitter. De heer Derks zal aftreden en stelt zich niet verkiesbaar.
  7. Verkiezing overig Hoofdbestuur. De heer De kroon stelt zich herkiesbaar, de heer Oostrum zal zich indien er geen aanmeldingen zijn voor de functie penningmeester nog voor een half jaar als interim penningmeester beschikbaar stellen. Daarna zal de heer Oostrum terugtreden in het gewone bestuur.
  8. Overig bestuur. De heer Niesing stelt zich herkiesbaar in zijn functie van technische zaken. De heer Timmer zal aftreden af bestuurder en zich niet meer herkiesbaar stellen.
  9. Voordracht nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt voor de heren D. Jeurissen, B. Mostert en I.Maassen toe te voegen als nieuw bestuurslid. *
  10. Vaststelling contributie.
  11. Rondvraag.

   

  Gezien de belangrijkheid van deze vergadering, rekenen wij op de aanwezigheid van al onze stemgerechtigde leden.

   

  Bal Hoog.

   

  Het Bestuur,

   

  *Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen dit melden bij het bestuur.

  openstaande functies zijn o.a. :

  • voorzitter
  • penningmeester
  • vrijwilligerszaken
  • activiteiten commissie
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide