• UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

  SPAARCLUB

  DE LAATSTE STUIVER

   

  De vergadering zal gehouden worden in de kantine van S.V.Brunssum op

  Vrijdag: 12-04-2019 om 19:00 uur

  Agenda jaarvergadering:

   

  1. Opening en welkomstdrankje.
  2. Verslag uitbetaling / feestavond.
  3. Bestuursverkiezing:
   1. Voorzitter
   2. Secretaris
   3. Penningmeester
   4. Kaslichters
  4. Vasstellen contributie.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.

   

  Bestuur De Laatste stuiver.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide